Područni uredi

Izdavanje duplikata svjedodžbe

POSTUPAK ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBE

Od 8.00 – 14.00 sati, podnosi se pisani zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe.

Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i upravnu pristojbu (biljeg) u iznosu od 70,00 kn sukladno Tarifnom br. 52. toč.6. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17.).

Na temelju Odluke ravnatelja izrada duplikata i prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 50,00 kn na račun Državnog proračuna (račun se izdaje nakon zaprimljenog zahtjeva).

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.) duplikat/prijepis se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će zatražiti i podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBE (.doc)