Područni uredi

Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju obavlja sve stručne poslove u vezi pružanja tehnološke osnove za razvoj komunikacijske i informacijske tehnologije potrebne za rad i efikasno izvršavanje propisanih zadaća svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državne uprave za zaštitu i spašavanje; planiranja, sudjelovanja u postupku nabave i implementacije komunikacijske i informacijsko-računalne opreme i sustava, računalno-komunikacijskih mreža i programskih aplikacija; uvođenja suvremenih metoda komunikacija i informacijske obrade podataka; planiranja, razvoja i održavanja komunikacijskih mreža; nadzora rada komunikacijskih i informacijskih sustava koji su u nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje; praćenja razvoja u području komunikacijskih i informacijskih tehnologija; te izrade informacijskih programskih aplikacija i baza podataka za potrebe svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
U Službi za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ustrojeni su Odjel za telekomunikacijsku i radiokomunikacijsku tehnologiju i Odjel za informacijsku tehnologiju i računalno-komunikacijske mreže.

Odjel za telekomunikacijsku i radiokomunikacijsku tehnologiju
· Planiranje, implementacija, održavanje i nadzor eksploatacije opreme i sustava komunikacijskih mreža (radio i žične) u ustrojstvenim jedinicama Državne uprave odnosno sustava ZiS;
· Suradnja u razvoju komunikacijskih mreža s mrežama ostalih tijela državne uprave (na pr. MUP) kako za potrebe državne razine tako i na razini županija RH;
· Tehnička potpora za potrebe PPS-a, TURS-a te vježbi CZ u zemlji i inozemstvu.
· Skrb za interoperabilnost žičnih komunikacijskih mreža Državne uprave s javnim i privatnim mrežama u Republici Hrvatskoj.

Odjel za informacijsku tehnologiju i računalno-komunikacijske mreže
· Planiranje, implementacija, održavanje i eksploatacija jedinstvenog informacijsko-računalnog sustava Državne uprave;
· Pripremanje i oblikovanje projektne dokumentacije informacijskih sustava i računalnih mreža;
· Nadzor rada informacijsko-komunikacijske osnovice integriranog sustava za žurne pozive na svim lokacijama gdje je sustav instaliran.
· Administriranje infrastrukture (korisnici sustava, njihova prava i uloge (role), antivirusna zaštita kao nadzor udaljenog pristupa sustavima DUZS.
· Uspostava računalnih mreža za potrebe ustrojstvenih jedinica DUZS i sustava ZiS.