Područni uredi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09) pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Sukladno Kodeksu, tijela nadležna za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata javno objavljuju nacrte na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Zakon o procjeni učinaka propisa (Narodne novine br. 90/11) na snagu je stupio 1. siječnja 2012. a cilj mu je donošenje odluka na temelju prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljih rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine br. 66/12) propisan je postupak provedbe procjene učinaka propisa. Ključni ciljevi procjene učinaka propisa poticanje je suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva te jačanje transparentnosti predlaganja propisa.

Od 27. travnja 2015. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, jedinstvena adresa za sva savjetovanja tijela državne uprave je Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću "e-Savjetovanja" koji građanima omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu.