Područni uredi

Intervencijske postrojbe

DRŽAVNA VATROGASNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA obavlja sve stručne, planske, operativne i tehničke poslove vezane uz pripremu i postizanje pune operativne spremnosti, opremljenosti i osposobljenosti, izravno djeluje u vatrogasnim intervencijama – prvenstveno pri gašenju požara otvorenoga prostora, pruža neposrednu tehničku pomoć i osigurava dodatne sposobnosti i resurse u slučaju katastrofa, velikih nesreća i akcidenata s opasnim tvarima na teritoriju Republike Hrvatske.
DRŽAVNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE ustrojava se kao operativna snaga za specijalističke poslove zaštite i spašavanja iz ruševina, na vodi, u RKBN događajima te logističke poslove zbrinjavanja stanovništva.