Područni uredi

O nama

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite (DIP CZ) ustrojava se kao operativna snaga za specijalističke poslove zaštite i spašavanja iz: 

  • ruševina
  • na vodi
  • u RKBN događajima
  • logističke poslove zbrinjavanja stanovništva


U sastavu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite ustrojavaju se četiri odjela: 

  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Odjel Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Odjel Split, sa sjedištem u Splitu
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Odjel Rijeka, sa sjedištem u Rijeci
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Odjel Osijek, sa sjedištem u Osijeku


Državna intervencijska postrojba civilne zaštite sastoji se od profesionalne jezgre i pričuvnika. Profesionalna jezgra obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite, izrade prijedloga razvojnih planova i planova uporabe DIP CZ, popunu ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima, planiranje priprema i provedbe programa osposobljavanja i uvježbavanja te sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja.

DIP CZ prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka u zaštiti i spašavanju te predlaže njihovo praktično uvođenje u operativnu uporabu.