Područni uredi

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) Državna uprava za zaštitu i spašavanje imenovala je službenicu za zaštitu osobnih podataka koja:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
- vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka:

Kristina Mamić Petrović, dipl. krim.
tel. 01/3650-087
e-mail: kristina.mamic@duzs.hr