Područni uredi

JAVNA NABAVA

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona.

Uputa o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

2017. godina
Izmjena Plana nabave - 2
Izmjena Plana nabave - 1 
Plan nabave za 2017. godinu

2016. godina

Izmjena Plana nabave - 2

Izmjena Plana nabave - 1

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave od 1.1. do 31.3. 2016. godine

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016.


2015. godina

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena Plana nabave - 1
Izmjena Plana nabave - 2
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

2014. godina

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjena Plana nabave - br. 1

Izmjena Plana nabave - br. 2

Registar okvirnih sporazuma za period 2011.-2014.

Pregled ugovora o javnoj nabavi za period 2011.-2014.


2013. godina

Plan nabave za 2013. godinu

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu - br. 1

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu - br. 2

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu

2012. godina   
Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Ugovori o javnoj nabavi