Područni uredi

Uputa o provedbi točaka 38. i 39. i Plana dislokacije

Sezona 2017.

Dislokacija vatrogasnih snaga
Uputa o provedbi točaka 38. i 39. PA u 2017.
godini i Plana dislokacije vatrogasnih snaga,
tehnike, opreme i sredstava i načinu povrata sredstava za materijalne troškove dislokacije                                                            
Uputu možete preuzeti OVDJE
ER-1_Obrazac dislocirane dopunske snage_2017 Obrazac možete preuzeti OVDJE
Obrazac EV KSV_Vođenje kilometraže vozila Obrazac možete preuzeti OVDJE