Područni uredi

Mediji

     

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Kabinet ravnatelja

Tel: 01 36 50 083
Fax: 01 3650 025 
e-mail: kabinet@duzs.hr

Odnosi s javnošću
Sanja Smetiško
Tel: 01 3855 942
Mob: 091 112 10 23
Fax: 01 3650 025
e-mail: javnost@duzs.hr

Službenica za informiranje
Andrijana Maslać
Tel: 01 3855 919
Fax: 01 3650 025
e-mail: pristupinfo@duzs.hr


Važni dokumenti:
Zakon o medijima, Narodne novine br. 59/04 i 84/11
Zakon o pravu na pristup informacijama, Narodne novine br. 25/13 i 85/15