Područni uredi

Otvoreni podaci

Pristup otvorenim podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, sukladno odredbama članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), omogućuje pretraživanje evidencija iz svoga djelokruga. Sukladno odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i smjernicama Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenoga 2003. godine, javno su objavljene i informacije u svrhu ponovne uporabe informacija.

Korisnici mogu:

  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije
  • prerađivati informacije
  • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod,

uz obavezno navođenje izvora podataka.

Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Državna uprava za zaštitu i spašavanje odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nije odgovorna za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovorna ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Državna uprava za zaštitu i spašavanje potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.

NADLEŽNA USTROJSTVENA JEDINICA NAZIV SKUPA PODATAKA DATUM AŽURIRANJA
Sektor za civilnu zaštitu Evidencija pravnih osoba kojima je izdano rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite - I. i II grupa poslova - PREUZMI (.doc) 30. lipanj 2017.    
Sektor za vatrogastvo Očevidnik pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe iz sastava javnih vatrogasnih postrojbi NIJE JAVNO DOSTUPAN
Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja Evidencija Vatrogasnog operativnog središta o zaprimljenim vatrogasnim intervencijama od
01. siječnja 2016. godine do datuma ažuriranja - PREUZMI (.csv)
26. lipanj 2017.
Učilište vatrogastva zaštite i spašavanja Popis programa osposobljavanja (neformalno obrazovanje) Državne uprave za zaštitu i spašavanje - PREUZMI (.doc) 20. siječanj 2017.     
Učilište vatrogastva zaštite i spašavanja Evidencija polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac (formalno obrazovanje)    NIJE JAVNO DOSTUPNA
Učilište vatrogastva zaštite i spašavanja Evidencija polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar (formalno obrazovanje) NIJE JAVNO DOSTUPNA
Učilište vatrogastva zaštite i spašavanja Evidencija polaznika programa osposobljavanja (neformalno obrazovanje) NIJE JAVNO DOSTUPNA