Područni uredi

Financijski dokumenti

Sredstva za rad Državne uprave za zaštitu i spašavanje osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

PRORAČUN 2017. godina

Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu - 2 (.xls)

Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu - 1 (.xls)

Financijski plan DUZS-a za 2017. godinu (.xls)
Financijski plan DUZS-a za 2017.-2019. godinu (.xls)


PRORAČUN 2016. godina

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine i Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika (NN br. 109/15 od 12. listopada 2015. godine).

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine
Financijski plan DUZS-a za 1-3/2016. godine
Financijski plan DUZS-a za 2016.
Izmjena Financijskog plana DUZS-a za 2016.


PRORAČUN 2015. godina


Državnim proračunom za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (NN br. 148/14) predviđena proračunska sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje iznose 160.706.640,00 kn.


IZVRŠENJE PRORAČUNA


Godišnji financijski izvještaj DUZS-a za 2016. godinu
Izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2016. godinu (.xls)

Godišnji financijski izvještaj DUZS-a za 2015. godinu
Izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2015. godinu (.xls)

Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2014. godinu
Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a po projektima i aktivnostima za 2014. godinu

Donacije i pomoći u Financijskom planu DUZS-a od 2013. do 2016.
Donacije i pomoći u Financijskom planu DUZS-a od 2013. do 2015.


MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI