Područni uredi

Kontakt informacije

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (SJEDIŠTE)
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Telefon: (+385 1) 3650-011, 3650-084, 3650-082, 3650-083
Faks: (+385 1) 3650-025
e-mail: kabinet@duzs.hr
www.duzs.hr
http://www.facebook.com/DUZS112

Elektronička kontaktna točka DUZS-a: pisarnica@duzs.hr

ravnatelj: dr. sc. Dragan Lozančić
Tel: +385 1 3650 082, 3650 085
Fax: +385 1 3650 025
e-mail: kabinet@duzs.hr

ovlašten za obavljanje poslova zamjenika ravnatelja: Stjepan Huzjak
Tel: +385 1 3650 063, 3650 094
Fax: +385 1 3650 025
e-mail: kabinet@duzs.hr

KABINET RAVNATELJA
tajnica Kabineta: Marijana Klanac
Tel: 01 3650 083
Fax: 01 3650 025
e-mail: kabinet@duzs.hr

Odnosi s javnošću 
Sanja Smetiško 
Tel: 01 3855 942 
Fax: 01 3650 025 
e-mail: javnost@duzs.hr

SEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU
načelnik Sektora - zapovjednik CZ RH: Petar Vitas
Tel: 01 3855 927, 3855 900
Fax: 01 3855 935
e-mail: cz@duzs.hr

SEKTOR ZA VATROGASTVO
načelnik Sektora, glavni vatrogasni zapovjednik: Slavko Tucaković
Tel: 01 3855 921
Fax: 01 3855 936
e-mail: vatrogastvo@duzs.hr
Državni centar zaštite i spašavanja
Tel: (+385 1) 6192 929, 4814 911, 4551 792
Fax: 01 4551 511, 4920 384, 3855 990, 3855 991
e-mail: dc.zis@duzs.hr

UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

načelnica: Ljerka Kopričanec - Matijevac
Ksaverska cesta 107
Tel: 01 3855 710
Fax: 01 4673 008
e-mail: uciliste@duzs.hr

SEKTOR OPĆIH POSLOVA

načelnica: Kristina Mamić Petrović
Tel: 01 3650 084
Fax: 01 3650 025
e-mail: sop@duzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE
voditeljica: Arabela Vahtarić
Tel: +385 1 3650 077, 3650 007, 3650 057
Fax: +385 1 3650 025
e-mail: international@duzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
voditelj Službe, glavni inspektor: Božidar Kovačić
Tel: 01 38 55 923, 36 50 046
Fax: 01 36 50 060
e-mail: inspekcija@duzs.hr