Područni uredi

Program aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU


Kada se naglašavaju ugroze koje podrazumijevaju djelovanje sustava vatrogastva, može se pored općih postojećih ugroza naglasiti povećana opasnost nastanka šumskih požara tijekom ljeta u priobalnom dijelu RH. Šumske požare je potrebno naglasiti poradi toga što tijekom ljeta takve intervencije zahtijevaju angažiranje znatnijeg materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala iz cijele države. Stoga je uspostavljen prilagodljiv i moderan sustav vatrogastva sukladno potrebama za brzo i mobilno reagiranje na događaj.S obzirom da su planirane aktivnosti pojedinih sudionika povezane, Vlada Republike Hrvatske donosi "Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku" (za svaku godinu).

Programom su integrirane
sve aktivnosti subjekata
(ministarstava, državnih upravnih organizacija, javnih ustanova, vatrogasnih postrojbi, udruga) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru.

Sektor za vatrogastvo obavlja integraciju poslova i surađuje sa svim subjektima i sudionicima u sustavu protupožarne zaštite. Tako se primjerice suradnja ostvaruje sa stručnim službama Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Državnog hidrometeorološkog zavoda (kontakti glede vremenske prognoze i izračuna razreda opasnosti od izbijanja šumskih požara). Na osnovu izračuna obavlja se planiranje dislokacija gasitelja, zrakoplova i tehnike na ugroženija područja priobalja i otoka. S Ministarstvom obrane utvrđen je način angažiranja resursa svih rodova vojske.