Područni uredi

Služba za sustav 112

Služba za sustav 112 pruža potporu sustavu 112 kojega čine županijski centri 112 namijenjeni za prihvat hitnih poziva, a čija uspostava je u skladu s Odlukom Vijeća europskih zajednica od 29. srpnja 1991. (91/396/EEC) o uvođenju broja 112, kao jedinstvenog europskog broja za hitne službe. Sustav 112 element je kohezije u sustavu zaštite i spašavanja, koji uvažava strukovne kompetencije hitnih službi, ali svojim ljudskim i tehničkim sposobnostima i resursima alarmira i komunikacijski koordinira njihovo djelovanje. Osim Službe za sustav 112, značajnu potporu sustavu 112 pružaju Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i Državni centar zaštite i spašavanja.Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu („Narodne novine“, broj 43/12) Služba za sustav 112 sadrži dva odjela:
1. Odjel za sustav javnog uzbunjivanja i obavješćivanja
2. Odjel za propise, nadzor i razvoj kompetencija sustava zaštite i spašavanja 
                          

               1. Odjel za sustav javnog uzbunjivanja i obavješćivanja nadležan je za:

 • Obavljanje stručnih, tehničkih i planskih poslova vezanih za uspostavu, rekonstrukciju, održavanje i ispitivanje sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja građana i turista u Republici Hrvatskoj
 • Sudjelovanje u izradi propisa iz oblasti uzbunjivanja i obavješćivanja građana, posebice u dijelu koji se odnosi na uzbunjivanje u akustički izoliranim objektima, objektima s visokom razinom buke ili uzbunjivanje građana u blizini pravnih osoba koje svojom djelatnošću mogu ugroziti živote, imovinu ili okoliš.
 • Suradnju s pravnim osobama i davanje stručne potpore pri uspostavi vlastitih sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja građana sukladno obvezi iz članaka 21. i 22. Zakona o zaštiti i spašavanju
 • Izradu i ažuriranje plakata sa znakova za uzbunjivanje na hrvatskom i drugim jezicima, a koji propisuju:
    • Upozorenje na nadolazeću opasnost
    • Neposrednu opasnost
    • Prestanak opasnosti
    • Vatrogasnu uzbuna
 • Redovito i izvanredno ispitivanje sustava za uzbunjivanje
    • Redovito ispitivanje se provodi svake prve subote u mjesecu u 12:00 sati znakom „prestanak opasnosti“, a čime se kontrolira funkcionalnost sustava i sprječavaju kvarovi uzrokovani korozijom, nečistoćom ili drugim uzrocima. Ujedno se uvježbava rukovanje sa sustavom i provjerava djelotvornosti protokola potpisanih s elektroničkim medijima
    • Izvanredno ispitivanje se provodi prigodom rekonstrukcije sustava, održavanja vježbi zaštite i spašavanja ili obilježavanja događaja od značaja za Republiku Hrvatsku. U slučajevima izvanrednog uzbunjivanja potrebno je ishoditi suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje te ispitivanje sustava za uzbunjivanje građanima najaviti preko medija
 • Sustav za uzbunjivanje građana sadrži 1590 sirena koje mogu biti pneumatske(29), elektromotorne (1319) ili elektroničke (242) a upravljaju se lokalno ili daljinski. Napomena: podaci o broju sirena podložni su promjenama
 • Daljinsko upravljanje sirenama moguće je putem iznajmljenih vodova, koji mogu biti mjesni ili međumjesni, ili HALO priključaka javne telefonske mreže

                      

           2. Odjel za propise, nadzor i razvoj kompetencija sustava zaštite i spašavanja obavlja stručne i planske poslove vezane za ljudske resurse i normativnu  komponentu sustava 112 kroz: 

 • Pripremu nacrta podzakonskih akata, propisa i dokumenata značajnih za postupanje operatera centara 112 u hitnim situacijama (Standardni operativni postupci, protokoli, sporazumi i upute)
 • Suradnju s drugim tijelima državne uprave, hitnim službama ili udrugama građana koji su svojom djelatnošću vezani za sustav zaštite i spašavanja, a u cilju poboljšanja djelotvornosti sustava zaštite i spašavanja
 • Koordinaciju i nadzor provedbe naloga ili propisa vezanih za učinkovit rad sustava 112
 • Nadzor i unapređenje rada operatera županijskih centara 112 kroz stalnu analizu slučajno odabranih tonskih zapisa
 • Edukaciju i trening kompetencija, vještina i stručnih znanja operatera (komunikacijske vještine, tehnike smanjenja i upravljanja stresom, simulacijske vježbe) te izradu metodologije i kriterija nadzora rada
 • Postupanje po pritužbama ili pohvalama građana na rad operatera u županijskim centrima 112, utvrđivanje činjeničnog stanja te očitovanje prema Kabinetu ravnatelja, odnosno građanima ili medijima. Nakon analize pritužbi i utvrđivanja svih okolnosti predlaganje mjera za otklanjanje uzroka i unaprjeđenje rada
 • Nadzor rada županijskih centara 112 kroz redovito ili izvanredno prikupljanje, obradu i analizu podataka značajnih za rad sustava 112 (hitni, nenamjenski i zlonamjerni pozivi, pozivi na stranim jezicima, pozivi preusmjereni hitnim službama, vatrogasni, sigurnosni, medicinski i složeni događaji, akcije traganja i spašavanja, hitni medicinski letovi, vremena odziva operatera u centru 112, relativno opterećenje centara pozivima ili događajima i sl.). Rezultati posljednjih godina su ohrabrujući jer stalni porast hitnih poziva, kao i pad zlonamjernih poziva, pokazuje kako građani sustav 112 prepoznaju kao sustav na koji se u hitnoj situaciji s povjerenjem mogu osloniti

 • Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima vezanim za provedbu EENA (European Emergency Number Association) direktiva i smjernica, suradnja s tijelima Europske komisije (COCOM - COmmunications COMmittee), sudjelovanje u projektima (REACH112 - REsponding to All Citizens needing Help), okruglim stolovima, koordiniranim promotivnim aktivnostima koje se provode svake godine na dan 11. veljače            

Znakovi_za_uzbunjivanje.jpg