Područni uredi

Hrvatska vatrogasna zajednica

  • Hrvatska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva na teritoriju RH i predstavlja hrvatsko vatrogastvo u međunarodnim vatrogasnim organizacijama.
  • Hrvatska vatrogasna zajednica, kao krovna vatrogasna organizacija objedinjava sve vatrogasne organizacije i postrojbe na području Hrvatske.

Zadaci Zajednice su propisane Zakonom o vatrogastvu, a dolaze do izražaja u:

  • organizaciji i provođenju preventivnih mjera zaštite od požara,
  • razvijanju i unaprjeđivanju stručnog rada članica Zajednice,
  • postizanju više razine zaštite ljudi i imovine od požara i prirodnih nepogoda i katastrofa,
  • zaštiti i promicanju zajedničkih strukovnih i drugih legitimnih interesa svojih članica,
  • ostvarivanju primarne uloge vatrogastva u ukupnom sustavu zaštite i spašavanja,
  • skrbi o pomlađivanju vatrogasne organizacije i promicanju digniteta vatrogasne struke.