Područni uredi

Ustroj vatrogastva u RH

  • Sektor za vatrogastvo je ustrojstvena jedinica Državne uprave za zaštitu i spašavanje kojim rukovodi načelnik - glavni vatrogasni zapovjednik.
  • Glavne zadaće Sektora su praćenje stanja organiziranosti i operativne spremnosti vatrogastva i poduzimanje mjera i radnji vezanih za poboljšanje ustroja i učinkovitosti vatrogastva.
  • Sektor za vatrogastvo i područni uredi za zaštitu i spašavanja obavljaju upravni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i podzakonskih akata. Sektor je nositelj pripreme sudionika vatrogastva za složenije događaje te upravlja i koordinira djelovanje pri složenijim vatrogasnim intervencijama.


Sukladno Zakonu, ustrojena je Državna intervencijska postrojba sa sjedištem u Splitu (Divulje) i s Odjelima u Šibeniku, Zadru, Dubrovniku i Zrakoplovnoj bazi Divulje kod Splita. Državne Intervencijske vatrogasne postrojbe za vrijeme požarne sezone dodatno se popunjavaju vatrogascima iz postrojbi kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj djeluje 65 (od 66 registriranih) profesionalnih javnih vatrogasnih postrojbi. U javnim vatrogasnim postrojbama uposlen je 2 351 vatrogasac.

Na karti su označene profesionalne javne vatrogasne postrojbe. Profesionalne javne vatrogasne postrojbe imaju status pravne osobe (upisom u sudski registar), a osnivaju se sukladno Zakonu o ustanovama kao javne ustanove jedinice lokalne samouprave. Javne vatrogasne postrojbe osniva poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba sukladno svojim planovima zaštite od požara.                                            Profesionalne vatrogasne postrojbe

U okviru zračnih snaga PP NOS OS RH, djeluje 6 zrakoplova Canadair CL-415, 5 izviđačko – navalnih zrakoplova Air Tractor, te 2 helikoptera.