Područni uredi

Europska unija


Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Porast prirodnih i drugih katastrofa u posljednjem desetljeću pokazatelj je kako je učinkovito upravljanje u katastrofama važnije no ikad prije. Stoga je Europska unija krajem 2013. godine revidirala i unaprijedila zakonsku osnovu za uređenje civilne zaštite.
Civilna zaštita u Europskoj uniji uređena je Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Cilj Mehanizma Unije za civilnu zaštitu ( u daljnjem tekstu: Mehanizam Unije) je jačanje suradnje između Unije i država članica te olakšanje koordinacije na području civilne zaštite radi izgradnje što učinkovitijeg sustava.
Zaštita koja se osigurava Mehanizmom Unije ponajprije obuhvaća zaštitu stanovništva, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu od svih vrsta prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
Odluka promiče suradnju na području prevencije i pripravnosti te na području odgovora na izravne nepovoljne posljedice katastrofe. No, takvo promicanje suradnje i solidarnosti ne dovodi u pitanje primarnu odgovornost država članica da na svojem području od katastrofa zaštiti stanovništvo, okoliš i imovinu.

Mehanizam Unije temelji se na strukturi koja se sastoji od sljedećih elemenata:

  • Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC) – operativni centar Mehanizma. Prati krizne situacije svakodnevno od 0 do 24 sata te koordinira državama sudionicama u fazi odgovora na katastrofe.
  • Zajednički komunikacijski i informacijski sustav za hitne situacije (CECIS ) čija je svrha omogućavanje razmjene informacije između ERCC-a i kontaktnih točaka država članica. Kontaktna točka za Republiku Hrvatsku je Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
  • Europski kapacitet za odgovor na hitne situacije (EERC) - se sastoji od prethodno namijenjenih dobrovoljno udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuje module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake. Države članice odgovorne su za osiguranje kvalitete svojih kapaciteta za odgovor. Ti kapaciteti u svakom trenutku su na raspolaganju za državne potrebe.

Važan element Mehanizma Unije su i programi obuke. Obuka je ključna u pripremi stručnjak za intervencije kako unutar, tako i izvan Europe. Obuhvaća tečajeve, vježbe i program razmjene stručnjaka.

Tečajevi su podjeljeni na tri razine: osnovna, operativna i upravljačka razina. Ukupno je 12 tečajeva. Svi tečajevi su kombinacija teorije i simulacijske vježbe. Otvoreni su širokom krugu različitih stručnjaka – stručnjaka za procjenu stanja, koordinaciju, logistiku, stručnjaka za okoliš, medicinsko osoblje itd.

Program razmjene stručnjaka je važna platforma za razmjenu iskustava i znanja stručnjaka. Razmjena može biti individualna ili u grupama do deset stručnjaka. Trajanje razmjene je od nekoliko dana do dva tjedna.

Za više informacija o civilnoj zaštiti u Europskoj uniji posjetite internetsku stranicu Glavne uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije i pogledajte video.