Područni uredi

Međunarodne vježbe


Zbog testiranja postojećih standarda i procedura, EADRCC je u suradnji s EAPC državama, organizirao šest međunarodnih vježbi:

1. TRANSCARPATHIA 2000 – UKRAJINA (poplave)
Na vježbi je sudjelovala postrojba civilne zaštite za spašavanje na vodi (10 osoba) i 2 promatrača.
Postrojba je bila angažirana u akcijama spašavanja ugroženih uporabom metoda ronjenja i pretraživanja vode, kao i spašavanja ugroženih iz poplavljenih kuća.

2. KROĆENJE ZMAJA – DALMACIJA 2002 - HRVATSKA
Republika Hrvatska organizirala je zajedno sa NATO Euro-atlantskim centrom za koordinaciju reagiranja u slučaju katastrofa (EADRCC), međunarodnu vježbu gašenja požara otvorenog prostora pod nazivom “Kroćenje zmaja - Dalmacija 2002”, koja se održala u južnom dijelu Hrvatske, na širem području Makarske, od 21. do 24. svibnja 2002. godine.
Na vježbi je sa svojim postrojbama za zaštitu i spašavanje sudjelovalo 14 država
(Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Ukrajina i Hrvatska) dok je na nivou promatrača sudjelovala 21 država (Armenija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Irska, Latvija, Mađarska, Maroko, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Rusija, SAD, SR Jugoslavija, Španjolska, Švicarska i Velika Britanija).

Sveukupno je sudjelovalo 35 država, 1790 osoba (615 inozemstvo, 1175 domaćih), 5 zrakoplova (Italija 1 i Hrvatska 4), 5 helikoptera (Slovenija, BiH i Hrvatska 3) te oko 250 vozila.

3. BOGORODSK 2002 – RUSKA FEDERACIJA  (teroristički napad na kemijsku elektranu) 
    2 predstavnika u timu za ocjenjivanje vježbe + dva promatrača

4. FERGHANA 2003 – UZBEKISTAN (klizanje tla, potres) 
    2 predstavnika u timu za ocjenjivanje vježbe + dva promatrača

5. DACIA 2003 – RUMUNJSKA (teroristički napad “prljavom bombom”)
 

U organizaciji Odjela civilne zaštite MUP-a, ispred Republike Hrvatske, sudjelovalo je ukupno 17 sudionika i to u zadaćama utvrđenim scenarijem vježbe koje su se odnosile na radiološku detekciju i dozimetriju, logistiku, informiranje javnosti, operativno zapovjedništvo, ocjenjivanje vježbe te dva predstavnika u programu za promatrače.

6. JOINT ASSISTANCE 2005 – UKRAJINA (teroristički napad kemijskim oružjem) 
    2 predstavnika u operativnom zapovjedništvu vježbe + dva promatrača

7. IDASSA 2007 - HRVATSKA

8. UUSIMAA 2008 - FINSKA (poplave)

NATO SEMINAR - Lekcije naučene u operacijama i vježbama EADRCC-a
Seminar je obradio zaključke sa pet do sad održanih vježbi u organizaciji EADRCC-a kao i iskustva iz stvarnih operacija pružanja pomoći.
Zaključci Seminara poslužili su za utvrđivanje područja na kojima se mora još poraditi kako bi pružanje međunarodne pomoći u katastrofama bilo što djelotvornije i uspješnije. Seminar se održao od 24. do 26. svibanja 2004. u Dubrovnik. Na Seminaru je sudjelovalo 110 sudionika iz 32 države (Albanija, Armenija, Austrija, Belgija, Bjelorusija, BiH, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Gruzija, Mađarska, Italija, Latvija, Kanada, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, SAD, Slovenija, Slovačka, Srbija i Crna Gora, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Uzbekistan, Velika Britanija, Hrvatska) i međunarodnih organizacija (NATO, UN-OCHA, IAEA, OPCW, Europska unija, Pakt stabilnosti – DPPI).