Područni uredi

Bilateralna suradnja

Osnovni cilj i predmet međunarodnih sporazuma iz područja zaštite i spašavanja je reguliranje suradnje između ugovornih strana u području prevencije, pripravnosti, pružanju pomoći i uklanjanju posljedica katastrofa.

Međunarodni važeći sporazumi o suradnji u području zaštite i spašavanja koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom RH i objavljeni u Narodnim novinama, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona.

Države s kojima Republika Hrvatska ima potpisan sporazum o suradnji:

1. Republika Mađarska (potpisan 1997. god.)
2. Republika Slovenija (potpisan 1997. god.)
3. Bosna i Hercegovina (potpisan 2001. god.)
4. Republika Slovačka (potpisan 2003. god.)
5. Republika Poljska (potpisan 2003. god.)
6. Republika Austrija (potpisan 2004. god.)
7. Francuska Republika (potpisan 2007. god.)
8. Crna Gora (potpisan 2008. godine)
9. Ruska Federacija (potpisan 2010. godine)
10. Republika Makedonija (potpisan 2010. godine)
11. Republika Albanija (potpisan 2011. godine)


Temeljna područja suradnje koja su pokrivena bilateralnim sporazumima uključuju:

  • planiranje i provedbu preventivnih mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, plovidbenih nezgoda, radioloških opasnosti te industrijskih i drugih civilizacijskih nesreća;
  • međusobnom obavješćivanju o opasnostima, nastanku i posljedicama katastrofa;
  • međusobnoj pomoći pri zaštiti, spašavanju i uklanjanju posljedica katastrofa;
  • suradnji pri obrazovanju i osposobljavanju pripadnika civilne zaštite, vatrogasaca i drugih pripadnika spasilačkih ekipa i stručnjaka za zaštitu i spašavanje te organiziranju i provedbi zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje;
  • razmjeni znanstvenih i tehničkih podataka bitnih za zaštitu od katastrofa;
  • suradnji pri razvitku i proizvodnji opreme za spašavanje

U tijeku su pregovori s Bugarskom, Srbijom i Ukrajinom.

Bilateralna suradnja odvija se i s drugim državama s kojima nije potpisan bilateralni međudržavni sporazum, kroz razne specijalizirane programe i projekte.