Područni uredi

Kontakt informacije

SEKTOR OPĆIH POSLOVA
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Tel: 01 3650 084
Fax: 01 3650 017
e-mail: sop@duzs.hr

načelnica Sektora
Kristina Mamić Petrović
Tel: 01 3650 084

Voditeljica Službe za pravne i opće poslove
Senada Džafović
Tel: 01 3650 035

Voditeljica Službe za financijske poslove
Nataša Topić
Tel: 01 3650 093
Fax: 01 3650 006

Voditeljica Službe za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Anđela Huzanić Jerkov
Tel: 01 3650 087

Voditelj Službe za nabavu i materijalne poslove
Duško Slišković
Tel: 01 3650 031