Područni uredi

O nama

U sjedištu Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluje Sektor za civilnu zaštitu.

 • nositelj je planiranja i razvoja sustava civilne zaštite i usklađivanja njezinog djelovanja s operativnim snagama zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u aktivnostima zaštite i spašavanja.
 • nositelj je ustrojavanja sustava upravljanja u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama, te propisuje smjernice za uspostavu sustava upravljanja u zaštiti i spašavanju i zadužen je za osiguravanje funkcioniranja jedinstvenog sustava upravljanja i rukovođenja u zaštiti i spašavanju u cilju jedinstvenosti djelovanja
 • sudjeluje u radu Stožera za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, a nositelj je ustrojavanja i rada Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske

U sastavu Sektora za civilnu zaštite ustrojavaju se:

 • Služba za preventivu, planiranje i analitiku
 • Služba za operativu, opremanje i razvoj
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

Temeljni zadaci Sektora za civilnu zaštitu:

 • neposredno rukovodi i zapovijeda snagama civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama,
 • nositelj je izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske,
 • nositelj je usklađivanja posebnih državnih planova drugih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja s Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske,
 • daje suglasnost na procjene ugroženosti i planove zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • predlaže vrste i količine državnih robnih zaliha potrebnih za zaštitu i spašavanje,
 • nadzire provedbu mobilizacije za potrebe civilne zaštite i zaštite i spašavanja te provedbu propisanih mjera i aktivnosti u zaštiti i spašavanju,
 • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka zaštite i spašavanja i drugih propisa iz svoje nadležnosti