Područni uredi

O namaU sjedištu Državne uprave djeluje i Učilište.

Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja

Učilište plaira, priprema, provodi i nadzire obrazovanje vatrogasaca, čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) smouprave, službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, organizranih snaga zaštite i spašavana (stožera zaštite i spašavanja, vatrogasnih zapovjedništava, postrojbi i zapovjedništva civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, voditelja skloništa) i drugih sudionika zašite i spašavanja.

Učilište skrbi i o kvaliteti vatrogasne opreme, što znači da su stručni službenici Učilišta angažirani na ispitivanju, kontrolnom ispitivanju i certificiranju tehnike, opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje te za gašenje požara, kako za potrebe Državne uprave za zaštitu i spašavanje tako i za potreba pravnih i fizčkih osoba, obrtnika i drugih stručnih službi.

Učilište inicira i sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih normi, prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području vatrogastva, zaštite od požara te zaštite i spašavanja. 

  Ustrojstvene jedinice Učilišta:

 • Vatrogasna škola,
 • Centar za specijalističko osposobljavanje,
  • Odjel za specijalističko osposobljavanje Zagreb
  • Odjel za specijalističko osposobljavanje Split
 • Centar za ispitivanje i normizaciju tehnike.

     Temeljni zadaci Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja: 

   • obrazovanje profesionalnih vatrogasaca 
   • izrada prijedloga nastavnih planova i programa
   • praćenje i razmjena stručnih i znanstvenih metoda u području vatrogastva
   • osposobljavanje i usavaršavanje organiziranih snaga zaštite i spašavanja 
   • izrada stručne literature 
   • ispitivanje i certificiranje tehnike i opreme za zaštitu i spašavanje
   • predlaganje hrvatskih normi u području zaštite i spašavanja