Područni uredi

O nama

Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja obavlja sljedeće poslove:

 • vezane za propise, sposobnosti, ljudske resurse i tehničko - tehnološku infrastrukturu sustava
 • uspostavu i nadzor besprekidnog rada i djelotvornog fukncioniranja sustava
 • koordinaciju, unaprjeđenje rada i pravodobnog obavljanja zadaća operativno - komunikacijskih centara 112
 • planiranje, koordiniranje, prikupljanje i obradu informacija, obavijesti i podataka zbog moguće potrebe uzbunjivanja i obavješćivanja građana, pravnih osoba, tijela državne uprave, spasilačkih službi, civilne zaštite, vatrogastva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državne uprave
 • definiranje i vođenje jedinstvene baze podataka operativnih snaga zaštite i spašavanja te pregleda događaja
 • planiranje, predlaganje i izradu tehničkih zahtjeva u postupku nabave roba i usluga
 • izgradnju, održavanje i eksploataciju potrebne informacijske i komunikacijske infrastrukture sustava
 • sudjelovanje u međunarodnoj suradnji na implementaciji europskih propisa u području zaštite i spašavanja
 • izradu prijedloga propisa iz svoje nadležnosti
 • pripremanje i provođenje strukovnog nadzora u području rada operativno - komunikacijskih centara
 • planiranje, predlaganje i provedba raznih vrsta i razina izobrazbe i treninga za službenike operativno - komunikacijskih centara i Službe za sustav 112
 • evaluacija usvojenih komunikacijskih znanja i vještina potrebnih operaterima operativno - komunikacijskih centara
 • osiguravanje uvjeta za rad Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske

U Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja ustrojavaju se sljedeće službe: