Područni uredi

O nama

 • Vatrogastvo čini vrlo važan funkcionalni dio sustava zaštite i spašavanja.
 • Unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluje Sektor za vatrogastvo. Na čelu Sektora za vatrogastvo je načelnik Sektora - glavni vatrogasni zapovjednik.
 • Sukladno Zakonu o vatrogastvu glavni vatrogasni zapovjednik je odgovoran za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost vatrogastva na području cijele države. Glavni vatrogasni zapovjednik izravno zapovijeda intervencijskim vatrogasnim postrojbama, vodi vatrogasne intervencije na području dviju ili više županija te intervencije u kojima sudjeluju zračne snage za gašenje požara. Glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik može zapovijediti svakoj vatrogasnoj postrojbi da sudjeluje u intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i tehničkom opremom te zatražiti pomoć oružanih snaga.

Temeljni zadaci Sektora za vatrogastvo:

 • realizacija "Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku"
 • prikupljanje i raščlamba informacija o požarima
 • upravljanje i sudjelovanje u većim vatrogasnim intervencijama
 • izrada procjena i planova optimalne uporabe vatrogasnih resursa
 • priprema vođenja vatrogasnih intervencija
 • upravni i stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi
 • provedba praktičnog osposobljavanja pripadnika DIP-ova
 • upravljanje složenim intervencijama 
 • upravljanje zračnim i zemaljskim snagama za gašenje požara
 • međunarodna suradnja u području vatrogastva
 • izrada zakonske regulative
 • strategijsko planiranje nabave tehnike i opreme