Područni uredi

Stanje obrane od poplava


Prema izvješću Hrvatskih voda - Državnog centra za obranu od poplava od 01. travnja, zbog prestanka oborina većeg intenziteta na slivovima Kupe i Save u Hrvatskoj i Sloveniji doći će do daljnjeg pada vodostaja na dijelu rijeke Save od mjerodavnih vodomjera Jesenice II do Dubrovčaka i na mjerodavnim vodomjerima Kupa s pritocima. Na nizvodnom dijelu Save vodostaji će biti u blagom porastu.

Priloženi dokumenti: