Područni uredi

Obrana od poplave

županija sisačko-moslavačka
Dana 24. siječnja u 08:00 sati Centar obrane od poplave za područje Županije sisačko-moslavačke donio je rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na slivnom području ''Subocka-Strug'' i ''Banovina'', a vezano na visinu vodostaja rijeke Save kod Jasenovca, gdje je 23. siječnja u 21:00 sati zabilježen vodostaj od 701 cm s tendencijom porasta.
Dana 25. siječnja u 06:00 sati zabilježen je maksimalan vodostaj 734 cm, i od tada vodostaj lagano opada.

Priloženi dokumenti: