Područni uredi

Obrana od poplava

Županije sisačko-moslavačka i karlovačka
Županija sisačko-moslavačka
Prema izvješću Državnog centra za obranu od poplava od 22. prosinca:

1. Dana 21. prosinca u 20:00 sati ukinute su mjere izvanredne obrane od poplava za slivno područje Banovina (dionice 39, 40 i 44).

2. Dana 22. prosinca u 10:00 sati ukinute su mjere izvanredne obrane od poplava za slivno područje Subocka-Strug (dionice 29, 30/I, 30/II, 33 i 34/I).

Županija karlovačka
Dana 23. prosinca u 05:42 sati od OKC PU karlovačke primljena je informacija da je i dalje zatvorena prometnica D 36 Karlovac-Donja Kupčina, dionica iza Šišljevića gdje se na kolniku i dalje nalazi voda.


Priloženi dokumenti: