Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija
Kako tijekom jučerašnjeg dana nije bilo znatnijih oborina na slivovima Kupe i Save u Hrvatskoj i Sloveniji, te na slivu rijeke Une u BiH, došlo je do pada vodostaja na dijelu rijeke Save od mjerodavnih vodomjera Jesenice II do Sava Prevlaka i na mjerodavnim vodomjerima Kupa-Karlovac i Kupa-Jamnička Kiselica. Na nizvodnom dijelu Save vodostaji su u blagom porastu ili stagnaciji.

Županija sisačko-moslavačka
I dalje su na snazi mjere Izvanredne obrane od poplava na području retencije Lonjskog Polja (mjerodavni vodomjer Sava Jasenovac i Šašina Greda).
Na prometnici D 47 Hrvatska Kostajnica-Dvor, zbog izlijevanja vode na kolnik za sav promet zatvorena je dionica Hrvatska Kostajnica-Kuljani-Zamlača.

Županija karlovačka
Dana 21. prosinca od OKC PU karlovačke primljena je informacija da je zatvorena prometnica D 36 Karlovac-Donja Kupčina, dionica iza Šišljevića gdje se na kolniku i dalje nalazi voda.

Županija zagrebačka i Grad Zagreb

Dana 20. prosinca vodostaj rijeke Save zadržavao se na razini pripremnog stanja obrane od poplave.

Županija karlovačka
Dana 20. prosinca iza 00:00 sati ukinute su redovne mjere obrane od poplave za grad Karlovac. Vodostaj rijeke Kupe u gradu Karlovcu opadao je oko 4 cm na sat, tako da više nema opasnosti, jer je vodeni val prošao kroz Karlovac. U opadanju su i vodostaji u gornjem toku rijeke Kupe, kao i vodostaji rijeka Korane, Mrežnice i Dobre.
Zbog izlijevanja vode i bila je zatvorena cesta D36 Karlovac-Donja Kupčina u mjestu Koritinja te jedan broj lokalnih prometnica.


Županija sisačko-moslavačka
1. Dana 20. prosinca na snazi su i dalje redovne obrane od poplava za rijeku Kupu, a vezano na visinu vodostaja rijeke Kupe kod Jamničke Kiselice, gdje je u 11:00 sati zabilježen najviši vodostaj 638 cm s tendencijom daljnjeg opadanja.
Dana 21. prosinca u 07:00 sati zabilježen je vodostaj 618 cm.

2. Dana 20. prosinca na snazi su i dalje redovne obrane od poplava za rijeku Česmu na ušću u Lonju i na području retencije ''Žutica'', gdje je u 19. prosinca u 19:00 sati zabilježen najviši vodostaj 374 cm s tendencijom daljnjeg opadanja.
Dana 21. prosinca u 07:00 sati zabilježen je vodostaj 365 cm.

3. Dana 20. prosinca u 08:00 sati Centar za obranu od poplave donio je rješenje o prekidu redovne obrane od poplava za rijeku Glinu, a vezano na visinu vodostaja rijeke Gline Na vodomjeru Vranovina, gdje je zabilježen vodostaj 256 cm s tendencijom daljnjeg opadanja.

4. Dana 20. prosinca u 22:00 sati vodostaj Une kod Hrvatske Kostajnice pao je ispod razine od 340 cm, te su ukinute i mjere redovne obrane od poplava. Prethodno je u 20:00 sati Centar za obranu od poplave donio rješenje o prekidu izvanredne obrane od poplava i uspostavi redovne obrane od poplava na slivnom području ''Banovina'', a vezano na visinu vodostaja rijeke Une kod Hrvatske Kostajnice, gdje je zabilježen vodostaj 348 cm, s tendencijom daljnjeg opadanja. Najviši vodostaj dostigla je Una kod Hrvatske Kostajnice 19. prosinca u 11:00 sati – 413 cm, a 21. prosinca u 07:00 sati izmjeren je vodostaj od 302 cm.
Cesta D47 Hrvatska Kostajnica–Dvor na Uni i dalje je zatvorena za promet.

5. Dana 20. prosinca na snazi su i dalje bile redovne obrane od poplava na slivnom području ''Banovina'', a vezano na visinu vodostaja rijeke Save kod Crnca, s tendencijom daljnjeg porasta. Najviši vodostaj od 705 cm dostignut je 21. prosinca u 04:00 sati, te je zadržan na toj razini do 07:00 sati.

6. Dana 20. prosinca u 08:00 sati Centar za obranu od poplave donio je rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na slivnom području ''Banovina'' – ''Subocka-Strug'', a vezano na visinu vodostaja rijeke Save na vodomjeru Trebež, gdje je u 08:00 sati zabilježen vodostaj 600 cm, s tendencijom daljnjeg porasta.
Dana 21. prosinca u 07:00 sati zabilježen je vodostaj 608 cm.

7. Dana 21. prosinca u 05:00 sati ŽC 112 Sisak primio je obavijest od Hrvatskih voda Sisak o uspostavi izvanredne obrane od poplava za retenciju Lonjsko polje, gdje je u 05:00 sati vodostaj kod Šašine Grede iznosio 421 cm s tendencijom daljnjeg porasta.

8. Dana 20. prosinca na snazi su i dalje mjere izvanredne obrane od poplava na slivnom području ''Subocka-Strug'', a vezano na visinu vodostaja rijeke Save kod Jasenovca, gdje je u 14:00 sati zabilježen najviši vodostaj 827 cm.
Dana 21. prosinca u 07:00 sati zabilježen je vodostaj 817 cm.


Priloženi dokumenti: