Područni uredi

Obrana od poplave

Više županija
Županija primorsko-goranska
Dana 11. prosinca u 14:20 sati ŽC 112 Rijeka primio je informaciju iz Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova da je Centar za obranu od poplava donio rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave na slivnom području Rječine.
Centar za obranu od poplava je od 19:30 sati donio rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave i na slivnom području ''Gorski Kotar'', dionica 7, zbog porasta vodostaja rijeke Kupe kod mjesta Hrvatsko.


Županija istarska
Dana 11. prosinca u 15:40 sati ŽC 112 Pazin primio je informaciju iz Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova da je Centar za obranu od poplava donio rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave na slivnom području Raša-Boljunčica dionica 4/1 (More-utok izvora Grdak) zbog porasta vodostaja rijeke Raše (110 cm) na vodomjeru Most Raša s tendencijom daljnjeg porasta.
Centar za obranu od poplava je od 18:20 sati donio rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave i na slivnom području Mirna-Dragonja Buzet dionice 2 i 3 (ušće Mirne i most Antenal) zbog porasta vodostaja rijeke Mirne.
Centar za obranu od poplava donio je rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za slivno područje Raša-Boljunčica dionice 4/1 i 4/2 u 01:00 sati, a za slivno područje Mirna-Dragonja Buzet dionice 2 i 3 od 02:10 sati. Formirane su ekipe po 8 ljudi i bagerom te dežuraju na kritičnim mjestima. Vatrogasci angažirani na ispumpavanju vode.Priloženi dokumenti: