Područni uredi

Obrana od poplava

Županija ličko-senjska
Dana 09. prosinca ŽC 112 Gospić primio je obavijest od Hrvatskih voda o prekidu izvanrednog stanja obrane od poplava na zaštitnom sustavu na slivnom području „Lika“, dionica br. 11, rijeka Lika s akumulacijom Krušćica, čime se stavlja van snage Rješenje o uspostavi izvanredne obrane od poplava od 07. prosinca.

Priloženi dokumenti: