Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija
Županija primorsko-goranska
Županija zagrebačka i Grad Zagreb
Dana 07. prosinca u popodnevnim satima, došlo je do daljnjeg opadanja vodostaja na području Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije.

Županija karlovačka
Dana 07. prosinca u popodnevnim satima, došlo je do opadanja vodostaja na području Karlovačke županije, a nema više niti poplavljenih cesta.
Vodostaj Kupe u Karlovcu u 23:00 sati iznosio je 550 cm i u daljnjem je padu.
Preljev vode na branama Bukovnik i Sabljaci u daljnjem je opadanju.

Županija ličko-senjska
Dana 07. prosinca u 17:00 sati donijeto je Rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na zaštitnom sustavu slivnog područja „Lika“, dionica broj 11, rijeka Lika sa akumulacijom Krušćica.

Priloženi dokumenti: