Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija
Županija primorsko-goranska

Županija ličko-senjska

Manji vodotoci i bujice porasli su u večernjim satima 05. prosinca na području Like i Gorskog kotara. Pojačane oborine formirale su vodni val na Kupi i Dobri u Hrvatskoj, te na Savi u Sloveniji. Međutim, vodostaji su u gornjim dijelovima slivova Dobre i Kupe počeli opadati već u ranim jutarnjim satima 06. prosinca.


Županija karlovačka
Dana 06. prosinca u dopodnevnim satima, na akumulacijama (HE Gojak), došlo je do opadanja preljeva na brani Bukovnik (u 10:00 sati iznosio je 130 cm, a u 13:00 sati 100 cm), a na brani Sabljaci je bio u porastu (u 10:00 sati iznosio je 150 cm).
Na području Ogulina došlo je do izlijevanja rijeke Dobre, zbog čega je održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Ogulina te su sve operativne snage stavljene u stanje pripravnosti.
Zbog izlijevanja Dobre preko državne ceste D 42 kroz središte Ogulina, prometnica je bila zatvorena za sav promet do 16:45 sati. Vodni val prošao je i prije 16:00 sati, ali trebalo je neko vrijeme da vatrogasci i cestari očiste blato s prometnice.
Vodni val nastavio je prema Karlovcu. U 19:27 sati zatvorena je lokalna cesta 34032 prema Drežniku, a u 19:55 sati zatvorena je ŽC 3145 Grdun-Tomašnica.
Od 03:39 sati 07. prosinca, nakon opadanja vodostaja Dobre, otvorena je za promet ŽC 3145 Grdun-Tomašnica, a u opadanju su i vodostaji Mrežnice i Korane.
Najveći vodostaj dosegla je Kupa u Karlovcu u 00:00 sati 07. prosinca, i od tada vodostaj opada.


Županija zagrebačka i Grad Zagreb
Dana 06. prosinca u dopodnevnim satima vodostaj Save je rastao, da bi u 14:00 sati u Zagrebu dostigao razinu od 245 cm. Poslije toga vodostaj je stalno u opadanju.

Državni centar za obranu od poplava predviđa za 07. prosinca daljnje opadanje vodostaja na području Zagreba i Karlovca, ali i porast nizvodno od Zagreba, na području Siska, zbog dolaska vodnog vala Kupe i Save.

Priloženi dokumenti: