Područni uredi

Traganje i spašavanje na kopnu

Dana 04. srpnja u 14:55 sati ŽC 112 Zagreb primio je zahtjev od HGSS za angažiranjem helikoptera radi pretrage terena iz zraka i pronalaska nestale osobe iz Soblinca. ŽC 112 je o zahtjevu odmah obavijestio ZOS GS OS HV i OKC PU zagrebačke
U 15:58 sati odobreno je korištenje helikoptera radi pretrage terena na području Ivanje Reke - Trstenik - šljunčare - Petruševac - Soblinec - Žitnjak. Pretraga je vršena u vremenu od 18:00 sati do 19:35 sati. U 20:10 sati javili su iz HGSS da je potraga prekinuta, a nestala osoba nije pronađena.

Priloženi dokumenti: