Područni uredi

Traganje i spašavanje na kopnu

Županija primorsko-goranska
Županija primorsko-goranska
Dana 29. lipnja u 10:26 sati ŽC 112 Rijeka primio je zahtjev pročelnika HGSS-a stanica Rijeka za pomoć planinaru, sa srčanim tegobama, na području Obruča – Hahlić. ŽC 112 o tome je odmah obavijestio GSS Rijeka, HMP i policiju. U 12:02 sati pripadnici GSS–a spustili su planinara do pilane u Klani gdje ga je preuzela HMP.

Priloženi dokumenti: