Područni uredi

Izvješće VOS-a za dan 16/17. srpnja 2017.

duzs

17. srpnja 2017.

Prema zapovijedi glavnog vatrogasnnog zapovejdnika RH Slavka Tucakovića kao ispomoć vatrogascima u gašenju požara na području Splitsko - dalmatinske županije danas je upućeno 25 vatrogasaca s 25 vatrogasnih vozila iz Grada Zagreba te 25 vatrogasaca s 5 vozila iz Koprivničko - križevačke županije. Jučer je u Splitsko - dalmatinsku županiju kao ispomoć upućeno 16 vatroasaca sa 7 vozila iz Dubrovačko - neretvanske i 19 vatrogasaca sa 6 vozila iz Ličko - senjske županije.


Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 16./17. srpnja 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati. 

Šibensko-kninska županija

 • Požar raslinja koji je dojavljen 08. srpnja u 16:22 sati na Kozjaku zapadno od vrha Bat još uvijek je aktivan. Požar je na teško pristupačnom terenu te se većina gašenja vrši gašenjem protupožarnim zrakoplovima. Požar za sada ne stvara ugrozu po ljude i/ili materijalna dobra. Ukupna opožarena površina nije procijenjena. Tijekom dana u gašenju su sudjelovali JVP i DVD Drniš i sprječavali da se požar ne proširi u borovu šumu. Tijekom noći požar su nadgledala 2 vatrogasca sa jednim vozilom iz JVP Drniš.
 • Požar raslinja koji je dojavljen 11. srpnja u 13:53 sati na području Raškovića kod Knina, ugašen je 16.07. u 17:00 sati. Opožareno je oko 45 ha trave, niskog raslinja i borove šume.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 15. srpnja u 15:30 sati dojavu o požaru raslinja na sjeverozapadnom dijelu Kozjaka, mjesto Turići kod Biskupije. DVD Biskupija vrši nadziranje požarišta. Opožarena površina još je neprocijenjena. Požar je aktivan u nepristupačnom dijelu na planini.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 16. srpnja u 10:39 sati dojavu o požaru raslinja na području Brodarice - Šibenik. Požar je izbio uz samo naselje pa su kuće bile u neposrednoj opasnosti te je oštećena jedna fasada te dva krovišta. Opožarena površina je oko 4 ha borove šume i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 61 vatrogasac sa 23 vozila IZ JVP Šibenik i Vodice, DIP Šibenik, DVD-i Brodarica, Šibenik, Zablaće, Grebaštica, Bilice, Zaton, Pirovac, Primošten, Perković i Vodice te 2 protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je lokaliziran u 14:17 sati, osiguranje požarišta je u tijeku.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 16. srpnja u 14:55 sati dojavu o požaru raslinja na području Stare Straže kod Knina. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 5 vozila iz JVP Knin, DIP Šibenik te DVD-a Kijevo, Biskupija i Šibenik. Opožareno je 1,5 ha trave i niskog raslinja. Požar je ugašen u 20:00 sati.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik, zaprimio je 16. srpnja u 22:08 sati dojavu o požaru raslinja na području Mideno brdo kod Drniša. U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 7 vozila iz JVP Drniš, DIP Šibenik te DVD-a Drniš, Ružić i Promina. Opožareno je 2 ha trave i niskog raslinja i smreke. Požar je ugašen u 17. srpnja u 1:50 sati.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 zaprimio je 16. srpnja u 20:28 sati dojavu o požaru raslinja na području Košave između Vrpolja i Perkovića. U gašenju požara sudjeluje 39 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i Vodice te DVD-a: Šibenik, Perković, Grebaštica, Zablaće, Bilice, Zaton ,Primošten i Brodarica. Gori trava, nisko raslinje i borova šuma. Zatraženo je angažiranje 2 protupožarna zrakoplova Air Tractor te 2 Canadaira. Požar je aktivan, gašenje je u tijeku.

Splitsko-dalmatinska županija

 • Požar za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 08. srpnja u 16:12 sati na Svilaji, između Otišića i Maljkova još je uvijek aktivan. Požar koji je nastao na djelom minski sumnjivom prostoru zahvatio je više od 1000 ha većinom trave i niskog raslinja te niske hrastove šume. Požar ne ugrožava naselja.
 • DVD Brela zaprimio je 15. srpnja u 12:47 sati dojavu o požaru raslinja kod Gornjih Brela. Požar su bila gasila 2 protupožarna zrakoplova Canadair te ukupno 65 vatrogasaca s 14 vozila iz i DVD-a: Brela, Baška Voda, Makarska i Zadvarje te DIP Divulje. Opožarena površina je oko 12 ha. Požar je ugašen 16. srpnja u 14:05 sati.
 • ŽVOC Split zaprimio je 15. srpnja u 23:18 sati dojavu o požaru raslinja kod mjesta Korušce, zaseok Marovići. U gašenju požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa 8 vozila iz DVD-a Zagora, Klis, Solin, Dugopolje, Mladost, Gomilica i Kaštela. Opožareno je 30 ha trave, smrike i hrastove šume. Požar je pod nadzorom.
 • ŽVOC Split zatražio je 16. srpnja u 09:00 sati angažiranje zračnih snaga za požar kod Ciste Provo – Prpuša kod Šestanovca (dojavljen u 112 Split u 03:01 sati 16. srpnja). Požar je zahvatio veću površinu borove šume, makije i niskog raslinja. Zbog jake i olujne bure spriječeno je angažiranje zračnih snaga već se krenulo u angažiranje dodatnih zemaljskih snaga. Na požarištu je tijekom dana i noći angažirano oko 200 vatrogasaca sa 60-tak vozila iz JVP Imotski, DVD-a Lovreć, Zadvarje, Zagvozd, Omiš, Gata, Kućiće, Dugi Rat i JVP. Imotski, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Gradac, Drvenik, Mladost, Kaštela, Žrnovnica, Podstrana, Solin, Marina, Trogir i Slatine, DIP Divulje, DIP Dubrovnik i izvanredna dislokacija iz Dubrovačke i Ličko Senjske županije. Požar je aktivan , gašenje je u tijeku.
 • ŽVOC Split zaprimio je 17. srpnja u 02:30 sati dojavu o požaru raslinja na području Srinjina – Račnik. Požar se nošen burom proširi prema naselju srinjine i ugrozio kuće. Zbog gašenja zatraženo je iskapčanje sva tri dalekovoda: D2 74 Zakučac – Konjsko, D2 D7 Zakučac – Bilice, i D 148/1/2. Do 06:00 sati angažirano je 73 vatrogasaca sa 22 vozila iz JVP Split, te DVD-a Žrnovnica, ,Podstrana, Split, Dugi Rat, Omiš, Gata, Solin, Klis, Mladost, Okrug i Gomilica. Tijekom jutra upućena su 3 Canadaira ali zbog turbulencija nisu mogla djelovati. Požar je aktivan, a gašenje je u tijeku. ŽC 112 Split zaprimio je 17. srpnja u 02:04 sata dojavu o požaru raslinja kod Bogomolja prema Sučuraju na otoku Hvaru. Na požar su upućeni DVD-i: Jelsa, Sućuraj, Starigrad i Hvar te SIVP Hvar. Osim vatrogasaca od 07:22 sati na požarište djeluje i jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Gori trava, nisko raslinje, makija i nešto borove šume. Požar je aktivan, gašenje je u tijeku.

Zadarska županija

 • ŽVOC Zadar zaprimio je 15. srpnja u 09:50 sati dojavu o požaru na divljem deponiju smeća kod Bibinja koji je zahvatio i borovu šumu. Požar su gasila dva protupožarna zrakoplova Air Tractor te 16 vatrogasaca s 6 vozila iz JVP Zadar. Osim samog divljeg deponija smeća opožareno je oko 0,5 ha borove šume. Požar je ugašen u 16. srpnja u 14:10 sati.
 • Požar raslinja koji je dojavljen u ŽVOC Zadar 15. srpnja u 13:20 na lokaciji Lišani Ostrovački – Dobropoljci i na kojem su djelovala 4 Canadaira i 4 Air Tractora ugašen je ali opožarena površina još nije procjenjena.
 • Požar za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 15. srpnja u 16:08 sati kod Sikova, sjeverno od Svetog Filipa i Jakova, ugašen je 16.srpnja u 05:00 sati. Opožarena površina nije procijenjena.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 15. srpnja u 20:55 dojavu o požaru raslinja na području Benkovačko selo. Požar su gasili vatrogasci iz DIP Zadar, JVP Benkovac, Zadar i Gračac, DVD-i Jasenice, Obrovac, Škabrnja, Pakoštane, Stankovci, Pridraga i Novigrad i DVD Žegar. Opožarena površina koja je zahvatila borovu šumu, travu i nisko raslinje još je neprocijenjena. Požar je ugašen 16. srpnja u 08:00 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 15. srpnja u 21:18 dojavu o požaru raslinja na Pagu kod mjesta Košljun. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 32 vatrogasaca s 13 vozila iz DVD-a: Pag, Kolan, Povljana, Lun, Ražanac, Novalja i DIP-a Zadar. Nakon smirivanja bure gašenju su se priključila 3 protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je pod nadzorom vatrogasaca, a saniranje i dežurstvo na požarištu je u tijeku.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 15. srpnja u 21:40 sati dojavu o požaru raslinja na području Bilišana kod Obrovca. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca s 3 vozila iz DVD-a: Obrovac, Jesenice i Žegar. Požarom je zahvaćeno 15 ha trave i niskog raslinja, a ugašen je 16.srpnja u 08:00 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 15. srpnja u 22:35 sati dojavu o požaru raslinja na području Tinja kod Biograda. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca s 7 vozila iz JVP Biograd te DVD-a: Polača, Drage, Galovac, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov. Požarom je zahvaćeno 18 ha trave, niskog raslinja, maslinika i vinograda, a ugašen je 16.srpnja u 09:10 sati.
 • ŽVOC Zadar je 16. srpnja u 00:16 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na otoku Viru. Požarom je bila zahvaćena veća još neprocijenjena površina trave, niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVD Privlaka te 3 protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je ugašen u 16:30 sati.
 • ŽVOC Zadar je 16. srpnja u 00:09 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja kod Polače. Opožarena površina trave, niskog raslinja i hrastove šume još nije procijenjena. Tijekom dana požar su gasili JVP Biograd, DVD-i Galovac, Pakoštane, Polača i DIP Zadar te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je pod nadzorom, a na osiguranju su tijekom noći bili vatrogasci JVP Biograd i Polača.
 • ŽVOC Zadar je 16. srpnja u 02:30 sati zaprimio dojavu o još jednom požaru raslinja kod Polače u blizini crkve. U gašenju požara sudjelovalo je 15 vatrogasca sa 7 vozila iz JVP Biograd te DVD-a: Biograd, Drage, Pakoštane i Galovac. Opožareno je oko 6 ha niskog raslinja i hrastove šume. Požar je ugašen u 11:00 sati.
 • ŽVOC Zadar je 16. srpnja u 14:50 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Benkovačka Sela – Kula Atlagić. Opožareno je oko 10 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca iz JVP Benkovac i Zadar sa 5 vatrogasnih vozila te 2 protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je ugašen u 20:30 sati.
 • ŽVOC Zadar je 16. srpnja u 14:27 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Jankolovica kod Biograda. Opožareno je oko 7,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vozila iz JVP Biograd. Požar je ugašen u 16:41 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 16. srpnja u 14:53 sata dojavu o požaru raslinja na području Ostrovice kod Lišana Ostrovičkih. Požarom je zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na još neprocijenjenoj površini. Požar se je proširio na područje Žažvić u šibensko-kninskoj županiji u kojem je zahvatio oko 30 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 4 vozila iz JVP Benkovac i DVD Lišane Ostrovičke u dijelu zadarske županije, te 23 vatrogasca sa 8 vozila iz DVD-a: Skradin, Dubravice, Tisno, Vodice, Pirovac, Šibenik i Sveti Juraj Kistanje u dijelu šibensko-kninske županije. Angažirano je i 7 protupožarnih zrakoplova: 5 Canadaira te 2 Air Tractora. Požar je u dijelu zadarske županije ugašen u 20:55, a u dijelu šibensko-kninske u 17.svibnja u 00:38 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 16. srpnja u 18:16 sati dojavu o požaru raslinja na području Raštana (između Gornjih i Donjih). Požarom je zahvaćena nisko raslinje te vinogradi i maslinici na površini od 49 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 7 vozila iz JVP Biograd te DVD-a Sveti Filip i Jakov i Sukošan. Od protupožarnih zrakoplova angažirano su 2 Air Tractora te 5 Canadaira. Požar je ugašen u 22:25 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 16. srpnja u 23:50 sati dojavu o požaru raslinja na području Ceranja Donjih južno od Benkovca. Angažirani su JVP Benkovac, DVD-i Stankovci i Pakoštane. Radi se o većem požar, gašenje je u tijeku, a zatraženo je i angažiranje 2 protupožarna zrakoplova: Canadair i Air Tractor. Požar je aktivan , gašenje je u tijeku.

Istarska županija

ŽVOC Pula zaprimio je 16. svibnja u 09:53 sati dojavu o požaru raslinja na predjelu Peroj – Batvači. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha većinom trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo su 43 vatrogasca sa 17 vozila iz JVP Pula, DVD-a: Peroj, Fažana, Medulin, Pula i Vodnjan te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je lokaliziran u 13:30 sati, a saniranje i dežurstvo na požarištu je u tijeku.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara. 

Izvješće VOS-a za dan 15./16. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 14./15. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 13./14 srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 12./13. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 11./12. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 10./11. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 9./10 srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 8./9. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 6./7. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 5./6. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 4./5. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 3./4. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 2./3. srpnja 2017.
Izvješće VOS-a za dan 1./2. srpnja 2017.

Priloženi dokumenti: