Područni uredi

Potpisan Sporazum o međusobnoj suradnji između DUZS-a i tvrtke DOK-ING

duzs

Između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i tvrtke DOK-ING potpisan je danas, 3. srpnja 2017., Sporazum o međusobnoj suradnji, koji obuhvaća poslovnu, stručnu i edukativnu suradnju u području civilne zaštite. Sporazum je potpisan sa svrhom unaprjeđenja sustava civilne zaštite na temeljima novih naprednih tehnologija, s ciljem modernizacije i razvoja sustava civilne zaštite i njegovih elemenata, poput taktike, operative i strategije te metoda i oblika djelovanja te primjene, ali i razvoja i modernizacije materijalno-tehničkih sredstava.Sporazumom je definirano da tvrtka DOK-ING Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje stavi na raspolaganje komplet materijalno-tehničkog sustava MVF-5, zajedno s posadom. Komplet se sastoji od daljinski upravljivog vozila (stroja) za djelovanje u kriznim stanjima, naziva MVF-5, logističko-transportnog vozila s integriranim taktičkim operativnim centrom, a opslužuje ga dvočlana posada djelatnika DOK-ING-a. Sporazum također predviđa formiranje mješovitog tima za analizu mogućnosti i potreba angažiranja kompleta, analizu vremena poziva, odziva i angažiranja istog te analizu drugih aspekata potrebnih za ostvarenje suradnje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će organizirati osposobljavanje timova za djelovanje po principima i standardima DUZS-a u sustavu civilne zaštite, a DOK-ING osposobljavanje timova u upravljanju istim sustavom sukladno propisanim standardnim operativnim procedurama pozivanja i standardnih operativnih postupaka kompleta.Sporazum je u ime Državne uprave za zaštitu i spašavanje potpisao ravnatelj dr. sc. Dragan Lozančić, a u ime tvrtke DOK-ING predsjednik uprave Vjekoslav Majetić.
Priloženi dokumenti: