Područni uredi

Završetak projekta EUrban Water Aid

duzs

Završen je projekt EUrban Water Aid u kojem je Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjelovala kao dio konzorcija sastavljenog od Uprave za upravljanje u katastrofama Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske kao koordinatora, Vodoopskrbe Grada Budimpešte, Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike i Javnog komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija Beograd iz Srbije.

Glavni ciljevi projekta bili su:

  • poboljšati pripravnost i odgovor civilne zaštite u katastrofama vezanima uz poplave
  • osmisliti, odnosno izraditi okvir za suradnju između WASH sektora (voda, sanitacija i higijena - Water, Sanitation and Hygiene) i civilne zaštite u hitnim situacijama, koji je praktičan i primjenjiv na transnacionalnim i međunarodnim razinama
  • testirati aktivaciju Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu i njegovih alata u skladu sa scenarijem katastrofe koji se temeljio na velikoj poplavi na rijeci Tisi
  • testirati provedbu potpore zemlje domaćina u slučaju vježbe na temu katastrofe
  • poticati procjenu rizika temeljenu na korištenju GIS-a u fazi planiranja i intervencije u katastrofama
  • poboljšati učinkovitost profesionalnih i volonterskih timova za spašavanje te modula za pročišćavanje vode u pružanju pomoći

U sklopu projekta održane su četiri radionice, stožerna vježba, komunikacijska vježba i terenska vježba na rijeci Tisi. Projekt je financirala Europska komisija s iznosom od 34.567 eura, a trajao je od siječnja 2016. do lipnja 2017. godine.

Završno izvješće projekta EUrban

Priloženi dokumenti: