Područni uredi

Zbrinjavanje strogo zaštićene svojte

županija Zadarska

Sutomišćica - 18. srpnja oko 18:15 sati: u moru između Sutomišćice i Puntamike pronađena je morska kornjača koja ne može zaroniti. Prema informaciji dežurnog veterinara Veterinarske ambulante Puntamika, konzultirati će se sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu te će postupiti prema njihovim uputama.

Priloženi dokumenti: