Područni uredi

Radni sastanci u vezi provedbe zadaća iz Programa aktivnosti u 2016 godini.

        Vlada Republike Hrvatske donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini („Narodne novine“, br. 43/2016.), kojim su utvrđeni izvršitelji i sudionici zadaća preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara. 
        S obzirom na točke Programa koje se odnose na pojačano djelovanje inspekcijske službe, 12. svibnja 2016. godine održan je zajednički sastanak između predstavnika DUZS-a (Sektora za vatrogastvo) i predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova na kojem su definirane smjernice za djelovanje prije požarne sezone.         Istoga dana održan je zajednički sastanak sa izvršiteljima i sudionicima Programa aktivnosti, (DUZS, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., Agencija za sigurnost željezničkog prometa) u cilju preventivnog djelovanja u zaštiti od požara uz željezničke prometne pravce i inspekcijski nadzor. Analizirana je mjera provođenja zaštite od požara u 2015. godini. 


        Nakon toga je održan i sastanak između predstavnika DUZS-a, MUP-a i Ministarstva zaštite okoliša i prirode u cilju preventivnog djelovanja u zaštiti od požara na posebno štićenim područjima te u izvršavanju pojačanog nadzora i pregleda odlagališta otpada. 
        Na sastancima je sa navedenim sudionicima i izvršiteljima provedena kratka analiza izvršenih zadaća prema dostavljenim Izvješćima (koja su sadržana u završnom Izvješću o provedbi Programa aktivnosti u 2015. godini), dogovorene su smjernice za daljnje djelovanje te su razmotreni prijedlozi za poboljšanje provođenja mjera zaštite od požara u 2016. godini.

Priloženi dokumenti: