Područni uredi

Hitan medicinski prijevoz zrakom

županija Splitsko - dalmatinska

Splitsko - dalmatinska županija

  1. Otok Hvar - 17. prosinca: na zahtjev HMP-a Jelsa, helikopterom HRZ-a realiziran je hitan medicinski prijevoz pacijenta (dijete) s otoka Hvara (helidrom Stari Grad) za KBC Split u vremenu od 09:45 do 10:18 sati.
  2. Otok Hvar - 17. prosinca: na zahtjev HMP-a Jelsa, helikopterom HRZ-a realiziran je hitan medicinski prijevoz pacijenta s otoka Hvara (helidrom Stari Grad) za KBC Split u vremenu od 19:28 do 20:01 sati.

 

Priloženi dokumenti: