Područni uredi

Hitni medicinski prijevoz zrakom

županija Dubrovačko-neretvanska

Dubrovačko-neretvanska županija

1. Dubrovnik - 23. rujna: na zahtjev OB Dubrovnik, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta (dijete rođ. 2013. godine) iz OB Dubrovnik (helidrom OB Dubrovnik) za KBC Split u vremenu od 11:42 do 13:51 sati.

2. Dubrovnik - 23. rujna: na zahtjev OB Dubrovnik, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijentice iz OB Dubrovnik (helidrom OB Dubrovnik) za KBC Split u vremenu od 14:41 do 16:43 sati.

Priloženi dokumenti: