Područni uredi

Hitni medicinski prijevoz zrakom

više županija

Primorsko-goranska županija

Otok Lošinj - 22. rujna: na zahtjev ZZHM Rijeka helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Mali Lošinj (helidrom Ćunski) za ZL Rijeka u vremenu od 20:00 do 21:30 sati. Pacijent je potom vozilom HMP-a prevezen u KBC Rijeka.

Dubrovačko-neretvanska županija

Otok Korčula - 22. rujna: na zahtjev HMP Vela Luka helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Korčule (helidrom Blato) za KBC Split u vremenu od 22:31 do 23:41 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Otok Šolta - 23. rujna: na zahtjev HMP Šolta, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Šolte (helidrom Grohote) za KBC Split, u vremenu od 03:17 do 03:40 sati.

Priloženi dokumenti: