Područni uredi

Osposobljavanje pripadnika DIP CZ odjel Rijeka

Sektor za civilnu zaštitu

Predmetnom obučnom aktivnošću nastavljen je kontinuitet kvalitetnog osposobljavanja navedenih postrojbi.

 

Cilj osposobljavanja bilo je osvježenje stečenih znanja i vještina pripadnika postrojbi koji su tijekom protekle godine uspješno završili Program osposobljavanja za spašavanje iz ruševina, odnosno Program za KBRN zaštitu u organizaciji Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja.

 

Operativni izvršitelji osposobljavanja na radnim točkama bili su pripadnici Državne intervencijske postrojbe CZ RH – Odjel Rijeka.

 

Pozivu na osposobljavanje za spašavanja iz ruševine odzvalo se 32 volontera, pripadnika postrojbe, a sukladno Programu izrađenom na razini DIP CZ Odjel Rijeka, osposobljavani su u sljedećim segmentima:

-          priprema za rad u ruševini (ustrojavanje zapovjednog mjesta, organizacija snaga, uspostava sigurnosnog perimetra, INSARAG markacija, izviđanje)

-          pretraživanje ruševine (uporaba potražnih pasa, tehničko pretraživanje);

-          spašavanje iz ruševine (uporaba motornih alata, tehnike spašavanja iz ruševine);

-          izvješćivanje (pravilan rad sa uređajima veze, komunikacijske vještine).

 


Pozivu na osposobljavanje za KBRN zaštitu odzvalo se 8 volontera, pripadnika postrojbe, a sukladno Programu izrađenom na razini DIP CZ Odjel Rijeka, osposobljavani su u sljedećim segmentima:

-          ulazak u kontaminirano područje (provedba izviđanja, rad sa izolacijskim odijelima sa dišnim aparatima, rad sa kemijskim detektorima)

-          dekontaminacija (osnove dekontaminacije, postavljanje i demontaža dekontaminacijske postaje);

-          osnove prve pomoći (osnove održavanja životnih funkcija);

-          izvješćivanje (pravilan rad sa uređajima veze, komunikacijske vještine).

 Kulminacija osposobljavanja bila je zajednička vježba obiju specijalnosti na temu spašavanje iz ruševina u kontaminiranom području.

 

Osposobljavanje je završeno zajedničkom raščlambom svih sudionika i raspremom korištene opreme. 

 

Mobilizirani pripadnici DIP CZ Rijeka pokazali su izuzetnu motiviranost i želju za daljnjim aktivnostima te izrazili spremnost za operativnim angažmanom tijekom velikih nesreća i katastrofa.

 

Priloženi dokumenti: