Područni uredi

Sastanak s voditeljima Županijskih centara 112

duzs

U prostorijama Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu održan je 11. rujna 2015. radni sastanak načelnika Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja Davora Speveca s voditeljima Županijskih centara 112.Tom prigodom prezentirane su novosti koje je donio Zakon o sustavu civilne zaštite u odnosu na Zakon o zaštiti i spašavanju u dijelu koji se odnosi na djelovanje Sustava 112 i Sustava za uzbunjivanje stanovništva. Također su prezentirana unaprjeđenja i nove funkcionalnosti Zemljopisno - obavijesnog sustava DUZS-a (ZeOS). Voditelji Županijskih centara 112 su upoznati s aktualnom ICT problematikom, kao i problematikom svakodnevne komunikacije Državnog centra zaštite i spašavanja s Županijskim centrima 112.

Na sastanku su obrađene sljedeće teme:
· usporedba odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o sustavu civilne zaštite kojima se određuje djelovanje Sustava 112 i Sustava uzbunjivanja stanovništva
· redovno i izvanredno izvješćivanje Državnog centra zaštite i spašavanja
· unaprjeđenja i nove funkcionalnosti Zemljopisno - obavijesnog sustava DUZS-a (ZeOS)
· aktualna ICT problematika

Također su razmijenjena iskustava kroz prijedloge rješenja uočenih poteškoća u komunikaciji i koordinaciji rada Županijskih centara 112, a istovremeno je u Kabinetu informatike održana edukacija administratora informatičkog sustava iz deset Županijskih centara 112.Priloženi dokumenti: