Područni uredi

Hitni medicinski prijevoz zrakom

više županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Otok Korčula - 13. rujna: na zahtjev HMP Vela Luka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Korčule (helidrom Blato) za KBC Split, u vremenu od 19:22 do 20:07 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Otok Hvar - 13. rujna: na zahtjev HMP Jelsa, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijentice (njemačka državljanka) s otoka Hvara (helidrom Stari Grad) za KBC Split, u vremenu od 22:56 do 23:30 sati.

Primorsko-goranska županija

1. Otok Rab - 14. rujna: na zahtjev ZZHM Rijeka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijentice s otoka Raba (helidrom Kampor) za KBC Rijeka (Aerodrom Krk), u vremenu od 00:45 do 01:50 sati.

2. Otok Rab - 14. rujna: na zahtjev ZZHM Rijeka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Raba (helidrom Kampor) za KBC Rijeka (Aerodrom Krk), u vremenu od 01:55 do 02:40 sati.

Priloženi dokumenti: