Područni uredi

Hitni medicinski prijevoz zrakom

više županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Otok Korčula - 09. rujna: na zahtjev HMP Vela Luka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Korčule (helidrom Blato) za KBC Split, u vremenu od 23:25 do 00:09 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Otok Hvar - 10. rujna: na zahtjev HMP Hvar, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz dva pacijenta s otoka Hvara (helidrom Hvar) za KBC Split, u vremenu od 06:25 do 06:51 sati.

Priloženi dokumenti: