Područni uredi

Hitni medicinski prijevoz zrakom

više županija

Splitsko-dalmatinska županija

Otok Hvar - 06. rujna: na zahtjev HMP Jelsa, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijenta s otoka Hvara (helidrom Stari Grad) za KBC Split, u vremenu od 10:05 do 10:35 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija

1. Otok Korčula - 06. rujna: na zahtjev HMP Vela Luka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz dva pacijenta s otoka Korčule (helidrom Blato) za KBC Split, u vremenu od 10:39 do 11:27 sati.

2. Dubrovnik - 06. rujna: na zahtjev OB Dubrovnik, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijentice (državljanka V. Britanije) iz Dubrovnika (helidrom OB) za KBC Split, u vremenu od 22:25 do 0:15 sati.

Primorsko-goranska županija

Otok Rab - 06. rujna: na zahtjev ZZHM Rijeka, helikopterom HRZ-a realiziran je hitni medicinski prijevoz pacijentice s otoka Raba (helidrom Kampor) za KBC Rijeka (ZL Krk), u vremenu od 22:55 do 0:05 sati.

Priloženi dokumenti: