Područni uredi

Razvoj kompetencija djelatnika županijskih centara 112

duzs

U skladu s Odlukom o provedbi edukacije djelatnika u Županijskim centrima 112, u razdoblju od 5. svibnja do 16. lipnja 2015. održano je šest jednodnevnih edukacija iz područja komunikacijskih vještina, upravljanja stresom, kvalitete rada i postupanja kod velikih nesreća i katastrofa pod nazivom „Modul 3 – Razvoj kompetencija djelatnika županijskih centara 112“. Edukacije su održane u Rijeci, Divuljama, Zagrebu, Varaždinu, Bizovcu i Bjelovaru, kojima je prisustvovalo 87 djelatnika županijskih centara 112 (voditelja dežurne smjene i voditelja županijskih centara 112).


ŽC 112 Osijek


ŽC 112 Bjelovar


ŽC 112 Split


ŽC 112 Rijeka


ŽC 112 Varaždin


ŽC 112 Zagreb

Edukaciju su proveli djelatnici Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja i Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja Dunja Raduš, Marijan Bajt i Mladen Tadić, uz potporu područnih ureda za zaštitu i spašavanje i Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, u čijim su prostorijama održane edukacije.

Polaznici su pokazali veliki interes za prezentirani sadržaj i aktivno sudjelovali tijekom edukacij,e kao i u međusobnoj razmjeni iskustava o radu centara 112. Iskazana je potreba za daljnjim i sveobuhvatnim sustavom edukacije svih djelatnika županijskih centara 112.

Priloženi dokumenti: