Područni uredi

Onečišćenje vodotoka

županija Zagrebačka

Zagrebačka županija
Kloštar Ivanić - 24. svibnja: primljena dojava da je na području Kloštar Ivanića došlo do puknuća cijevi te do istjecanja mješavina nafte i vode u kanalizaciju te u odvodni kanal, dužine 200 m. O tome su obaviještene nadležne službe. Daljnje širenje onečišćenja spriječeno je od strane djelatnika ST SI i AEKS-a.

Priloženi dokumenti: