Područni uredi

Hitan medicinski prijevoz zrakom

županija Splitsko - dalmatinska

1. Otok Hvar - 26. siječnja: na zahtjev HMP Hvar, helikopterom HRZ-a realiziran je hitan medicinski prijevoz pacijentice s otoka Hvara (helidrom Hvar) za KBC Split, u vremenu od 07:57 do 08:30 sati.
2. Otok Hvar - 26. siječnja: na zahtjev HMP Hvar, helikopterom HRZ-a realiziran je hitan medicinski prijevoz pacijenta s otoka Hvara (helidrom Hvar) za KBC Split, u vremenu od 23:53 do 00:22 sati.

Priloženi dokumenti: